о нас

Grupa Biurowiec
 • Группа компаний «Бюровец» работает на рынке с 2006 года. Она специализируется в управлении и администрировании недвижимости. Нашими клиентами являются отечественные и зарубежные физические и юридические лица, субъекты коммерческого права.

  Наш коллектив состоит из выпускников кафедры менеджмента и маркетинга Верхнесилезской высшей коммерческой школы в Катовицах и факультета права и администрации кафедры права Силезского университета в Катовицах. В наш коллектив входят также строительные инспектора, владеющие соответствующими лицензиями в области строительства, и администраторы недвижимости с многолетним опытом. Группа «Бюровец» сотрудничает с проверенными предприятиями, специализирующимися в уборке и охране объектов недвижимости.

  Наша компания при выполнении услуг, связанных с управлением недвижимостью, пользуется государственной лицензией № 19246 и № 11020 (управление недвижимым имуществом), а также № 14342 (посредничество в обороте недвижимостью). Эти лицензии являются гарантией надлежащего, полностью профессионального выполнения поставленных перед нами задач.

 • Weronika Truszczyńska

  Urodzona w 1981 roku w Lublińcu

  PROFIL ZAWODOWY:

  Od 2009 roku licencjonowany zarządca nieruchomości (lic.zaw. nr 19246) oraz licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami (lic. zaw. nr 14342). Do zakresu jej pracy należy m.in. reprezentowanie właścicieli przed sądami i organami administracji rządowej oraz samorządowej, opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych na rzecz właścicieli w zakresie obsługi eksploatacyjnej i technicznej. Ponadto odpowiada za wszelkie akty prawne dotyczące funkcjonowania nieruchomości oraz przygotowywanie zebrań. W zakresie obsługi administracyjnej jako zarządca odpowiada za obsługę eksploatacyjną, techniczną oraz finansową nieruchomości.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach Wydział zarządzania w hotelarstwie oraz Uniwersytetu Śląskiego – Wydział prawa

  ZAINTERESOWANIA:

  Muzyka poważna, sport, podróże

 • Aleksandra Bąk

  Urodzona w 1971 roku w Rybniku

  PROFIL ZAWODOWY:

  Administrator Wspólnot Mieszkaniowych. Osoba otwarta z opanowaną do perfekcji sztuką komunikacji interpersonalnej. Dobrze porozumiewa się z współwłaścicielami budynków, prawnikami za tymi współwłaścicielami stojącymi, z drugiej strony zawsze wyczulona na problemy i obawy mieszkańców nieruchomości.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Liczne kursy z zakresu administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi

  ZAINTERESOWANIA:

  Muzyka rozrywkowa, psychologia

 • Barbara Pałgan

  Urodzona w 1992 roku w Katowicach

  PROFIL ZAWODOWY:

  Administrator nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Dzięki swojemu opanowaniu i doświadczeniu potrafi znaleźć rozwiązanie każdego problemu, natomiast wrodzone zdolności interpersonalne pomagają jej w budowaniu pozytywnych i trwałych relacji zawodowych. Zawsze pomocna i kompetentna. Z powodzeniem administruje wieloma budynkami o zróżnicowanych profilach, począwszy od wspólnot mieszkaniowych, przez kamienice należące do prywatnych właścicieli, na budynkach biurowych i komercyjnych kończąc.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Licencjat administracji ze specjalizacją obrót nieruchomościami na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach

  ZAINTERESOWANIA:

  Muzyka, książki, sport, motoryzacja

 • Barbara Klimas

  Urodzona w 1979 roku w Szczecinie

  PROFIL ZAWODOWY:

  Specjalista do spraw rozliczeń. Zakres jej obowiązków obejmuje przygotowywanie rozliczeń mediów w zarządzanych nieruchomościach, wystawianie faktur sprzedażowych dla najemców oraz kontrolowanie dokonywanych przez nich płatności. Basia czuwa również nad terminowym zlecaniem niezbędnych przeglądów w budynkach. Od strony administracyjnej realizuje proces zaopatrzenia budynków i lokali w dostarczanie mediów, nadzór nad obowiązkowymi przeglądami budowlanymi i obowiązkowymi ubezpieczeniami. Basia jest osobą zawsze uśmiechniętą i pełną pozytywnej energii, posiadającą szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

  ZAINTERESOWANIA:

  Czytanie książek, muzyka, taniec, podróże

 • Alicja Zawada

  Urodzona w 1994 roku w Tarnowskich Górach

  PROFIL ZAWODOWY:

  Administrator nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Na tym stanowisku jest odpowiedzialna za sprawowanie bieżącego nadzoru nad sprawnym funkcjonowaniem obiektów o zróżnicowanym charakterze: kamienic, hal produkcyjnych, budynków biurowych, wspólnot mieszkaniowych. Zaangażowana w swoją pracę podchodzi do niej bardzo poważnie, starając się działać sprawnie, a przy tym dokładnie. Swoją pracę wykonuje sumiennie i rzetelnie, wykorzystując przy tym wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach oraz szkoleniach.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Magister gospodarki przestrzennej na specjalności planowanie przestrzenne i gospodarowanie nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

  ZAINTERESOWANIA:

  Architektura, literatura popularnonaukowa

 • Bernadeta Teper

  Urodzona w 1990 roku w Katowicach

  PROFIL ZAWODOWY:

  W firmie do jej obowiązków należy kontrola sald i płatności członków wspólnot mieszkaniowych oraz najemców w zasobach prywatnych i nieruchomościach komercyjnych, dzięki czemu na bieżąco weryfikuje ich płatności oraz stany kont. Odpowiada za informowanie najemców i właścicieli w przypadku zaistnienia zmiany wysokości comiesięcznych opłat stałych oraz generuje comiesięczne naliczenia. Odbiera, dekretuje oraz nadaje korespondencję, czuwając tym samym nad prawidłowym obiegiem dokumentów w firmie. Dzięki swojej pracy Bernadeta usprawnia i organizuje pracę całego biura. Osoba zdeterminowana i konsekwentna w dążeniu do celu. Te cechy charakteru gwarantują wykonywanie swojej pracy na wysokim poziomie.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Tytuł licencjata administracji ze specjalizacją w obrocie nieruchomościami

  ZAINTERESOWANIA:

  Zainteresowania sport, podróże, przyroda

 • Katarzyna Borzucka

  Urodzona w 1991 roku w Chorzowie

  PROFIL ZAWODOWY:

  Główna księgowa z kilkuletnim doświadczeniem, odpowiedzialna za kompleksową obsługę różnych obszarów księgowości. Poza nadzorowaniem prawidłowego przebiegu obsługi księgowej zarządzanych nieruchomości, świadczy profesjonalne usługi księgowe dla właścicieli nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, zarówno inwestorów prywatnych, jak i spółek prawa handlowego. Doskonała znajomość przepisów podatkowych sprawia, że Kasia nie tylko świadczy usługi rachunkowe na najwyższym poziome, ale także potrafi wspomóc w podejmowaniu przez właściciela nieruchomości najbardziej efektywnych finansowo decyzji.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Licencjat Finansów i rachunkowości na specjalności rachunkowość i finanse przedsiębiorstw Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie. Liczne kursy i szkolenia z zakresu obsługi nieruchomości pod względem podatkowym i rachunkowym

  ZAINTERESOWANIA:

  Kosmetyka

 • Ewa Breguła

  Urodzona 1997 roku w Chorzowie

  PROFIL ZAWODOWY:

  Dedykowana księgowa dla wspólnot mieszkaniowych. Do jej obowiązków należy m.in. sporządzanie sprawozdań finansowych, dekretowanie i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji księgowych, współpraca z różnorodnymi instytucjami zewnętrznymi, przygotowywanie przelewów bankowych, wprowadzanie dokumentów księgowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald we wspólnotach mieszkaniowych czy przygotowywanie rozmaitych raportów i bilansów. Posiada szeroką wiedzę z zakresu finansów wspólnot mieszkaniowych, dzięki czemu w rzetelny sposób prowadzi ich księgowość. Skrupulatność, dokładność i staranność - to cechy Ewy, które sprawiają, że kompetentnie realizuje swoje zadania, a wyniki jej pracy wspomagają funkcjonowanie zarządzanych nieruchomości.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Studia licencjackie na kierunku Administracja Publiczna Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

  ZAINTERESOWANIA:

  Podróże, gotowanie, kosmetyka

 • Andrzej Iwan

  Urodzony w 1979 roku w Świętochłowicach

  PROFIL ZAWODOWY:

  Specjalista do spraw IT. Odpowiada za wsparcie techniczne firmy w zakresie technologii informacyjnych oraz prawidłową pracę systemów komputerowych w biurze. Do jego kompetencji należy dbanie o sprawną i bezpieczną instalację i konfigurację sprzętu i oprogramowania, zajmuje się również zakupem i prowadzeniem ewidencji zakupu sprzętów. To właśnie do niego współpracownicy kierują pierwsze kroki, gdy ich komputer przestanie działać, albo ulegnie awarii.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne, oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach kierunek zarządzanie w biznesie

  ZAINTERESOWANIA:

  Sport, film, muzyka, podróże

 • Zbigniew Truszczyński

  Urodzony w 1979 roku w Rudzie Śląskiej

  PROFIL ZAWODOWY:

  Od 2002 roku licencjonowany zarządca nieruchomości (lic. zaw. nr 11020). Specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi. Cechy dobrego zarządcy nieruchomości ujawniają się u niego w interdyscyplinarnej wiedzy. W tym jednym zawodzie łączy bowiem powinności prawnika, księgowego, mediatora, ale również inżyniera budownictwa i osoby, która odpowiada za tworzenie planów budżetowych i ich realizację.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach Wydział marketingu i zarządzania oraz Uniwersytetu Śląskiego – Wydział prawa

  ZAINTERESOWANIA:

  Podróże, historia II wojny światowej

 • Norbert Grzegorz

  KONSERWATOR "ZŁOTA RĄCZKA"

 • Mirek Mrówiński

  KONSERWATOR "ZŁOTA RĄCZKA"

 • Weronika Truszczyńska
 • Aleksandra Bąk
 • Barbara Pałgan
 • Barbara Klimas
 • Alicja Zawada
 • Bernadeta Teper
 • Katarzyna Borzucka
 • Ewa Breguła
 • Andrzej Iwan
 • Zbigniew Truszczyński
 • Norbert Grzegorz
 • Mirek Mrówiński