о нас

Grupa Biurowiec
 • Группа компаний «Бюровец» работает на рынке с 2006 года. Она специализируется в управлении и администрировании недвижимости. Нашими клиентами являются отечественные и зарубежные физические и юридические лица, субъекты коммерческого права.

  Наш коллектив состоит из выпускников кафедры менеджмента и маркетинга Верхнесилезской высшей коммерческой школы в Катовицах и факультета права и администрации кафедры права Силезского университета в Катовицах. В наш коллектив входят также строительные инспектора, владеющие соответствующими лицензиями в области строительства, и администраторы недвижимости с многолетним опытом. Группа «Бюровец» сотрудничает с проверенными предприятиями, специализирующимися в уборке и охране объектов недвижимости.

  Наша компания при выполнении услуг, связанных с управлением недвижимостью, пользуется государственной лицензией № 19246 и № 11020 (управление недвижимым имуществом), а также № 14342 (посредничество в обороте недвижимостью). Эти лицензии являются гарантией надлежащего, полностью профессионального выполнения поставленных перед нами задач.

 • Weronika Truszczyńska

  urodzona w 1981 roku w Lublińcu.

  PROFIL ZAWODOWY:

  Od 2009 roku licencjonowany zarządca nieruchomości (lic.zaw. nr 19246) oraz licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami (lic. zaw. nr 14342).Do zakresu jej pracy należy m.in. reprezentowanie właścicieli przed sądami i organami administracji rządowej oraz samorządowej, opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych na rzecz właścicieli w zakresie obsługi eksploatacyjnej i technicznej. Ponadto odpowiada za wszelkie akty prawne dotyczące funkcjonowania nieruchomości oraz przygotowywanie zebrań. W zakresie obsługi administracyjnej jako zarządca odpowiada za obsługę eksploatacyjną, techniczną oraz finansową nieruchomości.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Absolwentka Górnośląskiej Wyższa Szkoły Handlowej w Katowicach Wydział zarządzania w hotelarstwie oraz Uniwersytetu Śląskiego – Wydział prawa

  ZAINTERESOWANIA:

  muzyka poważna, sport, podróże

 • Aleksandra Bąk

  Urodzona w 1971 roku w Rybniku.

  PROFIL ZAWODOWY:

  Administrator Wspólnot Mieszkaniowych. Osoba otwarta z opanowaną do perfekcji sztuką komunikacji interpersonalnej. Dobrze porozumiewa się z współwłaścicielami budynków, prawnikami za tymi współwłaścicielami stojącymi, z drugiej strony zawsze wyczulona na problemy i obawy mieszkańców nieruchomości.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Liczne kursy z zakresu administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi

  ZAINTERESOWANIA:

  muzyka rozrywkowa, psychologia

 • Anna Grzegorz

  Urodzona w 1989 roku w Dąbrowie Górniczej.

  PROFIL ZAWODOWY:

  Administrator nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Jest osobą niezwykle zdyscyplinowaną i zorganizowaną. Charakteryzuje się rzetelnością i sumiennością a jej podstawową cechą jest dokładność, zwłaszcza podczas sporządzania protokołów i raportów.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział zarządzania

  ZAINTERESOWANIA:

  góry, sport

 • Kasia Borzucka

  W przygotowaniu

 • Basia Klimas

  W przygotowaniu

 • Zbigniew Truszczyński

  urodzony w 1979 roku w Rudzie Śląskiej.

  PROFIL ZAWODOWY:

  Od 2002 roku licencjonowany zarządca nieruchomości (lic. zaw. nr 11020). Specjalizuje się w zarzadzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi. Cechy dobrego zarządcy nieruchomości ujawniają się u niego w interdyscyplinarnej wiedzy. W tym jednym zawodzie łączy bowiem powinności prawnika, księgowego, mediatora, ale również inżyniera budownictwa i osoby, która odpowiada za tworzenie planów budżetowych i ich realizację.

  EDUKACJA ZAWODOWA:

  Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach Wydział marketingu i zarządzania oraz Uniwersytetu Śląskiego – Wydział prawa

  ZAINTERESOWANIA:

  podróże, historia II wojny światowej,

 • Weronika Truszczyńska
 • Aleksandra Bąk
 • Anna Grzegorz
 • Kasia Borzucka
 • Basia Klimas
 • Zbigniew Truszczyński