Grupa Biurowiec świadczy pełne usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami.
Nasze zadania zmieniają się wraz z fazą zaawansowania projektu jakim jest nieruchomość. Wśród nich jest zarówno doradztwo, jak i administracja nieruchomości. Dzięki temu nasi Klienci zyskują pewność, że ich inwestycja znajduje się w dobrych rękach, pod kontrolą najlepszych specjalistów.

Dzięki profesjonalnemu doradztwu nasi Klienci zyskują dostęp do analiz zasadności inwestycji, poznają niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji. Prowadzimy dla nich obsługę w zakresie spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym. W ten sposób mogą skupić się na rdzeniu swojego biznesu.

W fazie właścicielskiej zajmujemy się każdym z aspektów zarządzania nieruchomością: począwszy od prowadzenia dokumentacji, przez sporządzanie protokołów, a na negocjacjach z lokatorami w sprawie opuszczenia lokali skończywszy. Kiedy właściciel uzna, że chce sprzedać nieruchomość, wspieramy go w tym procesie od początku, aż po przekazanie dokumentacji nowemu nabywcy.

Zarówno zarządzanie nieruchomościami, jak i inne usługi wykonujemy na terenie miast takich, jak Katowice czy Kraków i innych miejscowości województw śląskiego i małopolskiego.

 

Poniżej znaleźć można pełen zakres naszych usług:

Faza początkowa:

 • doradzanie w procesie zakupu nieruchomości – przeprowadzanie analizy zasadności inwestycji, wskazywanie niebezpieczeństw i sposobów ich minimalizacji, audyt dokumentów dołączonych do nieruchomości
 • w procesie inwestycyjnym: komercjalizacja nieruchomości
 • obsługa nieruchomości z uwzględnieniem korespondencji w językach obcych (j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski)
 • rejestracja w urzędzie skarbowym oraz uzyskanie numeru NIP
 • rejestracja w urzędzie statystycznym oraz uzyskanie numeru REGON
 • założenie konta bankowego
 • podpisanie umów (lub zmiana ich danych) z dostawcami mediów tym negocjowanie korzystnych warunków obsługi
 • przygotowanie budżetu nieruchomości

Faza właścicielska między innymi:

 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji nieruchomości
 • wybór i kontrola kontrahenta świadczącego usługi utrzymania czystości, w tym utrzymania zimowego nieruchomości
 • wybór wykonawcy przeglądów określonych Prawem Budowlanym, – współpracujemy na stałe z osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, które gwarantują atrakcyjne ceny przeglądów, oraz profesjonalne wykonanie zleconego zadania
 • wybór dostawcy usług konserwacji i bieżących napraw nieruchomości oraz urządzeń technicznych
 • sporządzanie na podstawie protokołu stanu technicznego budynku zestawień potrzeb remontowych
 • prowadzenie dokumentów określonych przepisami Prawa Budowlanego i Dozoru Technicznego, w szczególności obowiązkowej książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej, wpisów z wymaganych przeglądów technicznych nieruchomości, protokołów i opinii z przeglądów kominiarskich
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych oraz ich realizacja- fakturowanie / obciążanie najemców, monitorowanie wpłat, procedura windykacyjna wraz z przygotowaniem dokumentacji dla działu prawnego właściciela
 • zastępowanie właściciela w komunikacji z najemcami i lokatorami
 • reprezentacja właściciela w sprawach nieruchomości przed urzędami, instytucjami i organami porządkowymi oraz ścigania
 • wydawanie niezbędnych zaświadczeń dla najemców i lokatorów
 • zgodnie z zatwierdzoną polityką właściciela optymalizacja portfela najemców
 • negocjacje z lokatorami w celu opuszczenia zajmowanych lokali
 • uczestnictwo w postępowaniach komorniczych – eksmisje
 • raportowanie wg ustalonych zasad, wg ustalonej częstotliwości

Faza sprzedaży:

 • wspieranie właściciela nieruchomości w procesie sprzedaży nieruchomości
 • współpraca z pośrednikami nieruchomości
 • przekazanie dokumentacji nieruchomości nowemu nabywcy