Deklaracja śmieciowa we wspólnocie mieszkaniowej

1 grudnia 2023

W czasach pogłębiającego się kryzysu klimatycznego potrzebujemy systemowych rozwiązań w celu poprawienia stanu przyrody. Co ciekawe, jednym z nich jest deklaracja śmieciowa we wspólnocie mieszkaniowej. Co to takiego? W jaki sposób polskie prawo działa na korzyść środowiska naturalnego? Dowiesz się tego w poniższym artykule.

Deklaracja śmieciowa we wspólnocie mieszkaniowej to oświadczenie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy zarówno małych, jak i dużych wspólnot, jednak zasady, które nimi rządzą, różnią się między sobą.

W jaki sposób?

W małych wspólnotach mieszkaniowych, a więc takich, gdzie liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest mniejsza lub równa siedem, właściciele poszczególnych mieszkań muszą składać deklarację śmieciową indywidualnie. Co ciekawe, tak samo jest w przypadku wspólnot dużych, gdzie nie powołano zarządu mimo tego, że ustawa nakłada na nie taki obowiązek.

A co z większymi wspólnotami?

W dużych zgromadzeniach mieszkaniowych, a więc takich, gdzie liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest większa niż siedem, deklarację śmieciową do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta składa organ reprezentujący, a więc:

  • jedno – lub kilkuosobowy zarząd, wyodrębniony wcześniej przez mieszkańców na drodze głosowania,
  • osoba fizyczna lub prawna, której właściciele lokali powierzyli zarząd na drodze umowy mającej formę aktu notarialnego.

W jaki sposób deklaracja śmieciowa skłania do dbania o środowisko?

Od 2013 roku rady gminy nakładają niższe stawki na mieszkańców za wywóz odpadów, jeśli są one poddawane segregacji. W ten sposób skłania członków do selekcji śmieci, co ma korzystny wpływ na środowisko naturalne.

Konsekwencje w przypadku braku deklaracji

Złożenie deklaracji śmieciowej to obowiązek, jednak za jego niedopełnienie nie grozi kara czy grzywna. W przypadku jej braku gminy szacują stawki za wywóz odpadów we własnym zakresie, co może być niekorzystne finansowo dla mieszkańców. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli podadzą oni nieprawdziwe dane i będą starali się sztucznie zaniżyć stawkę za odprowadzenie śmieci, grozi im kara grzywny.