Absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej – szczegółowe informacje

21 października 2022

Działania podejmowane przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej są przez jej członków oceniane corocznie podczas zebrania właścicieli lokali, a udzielona zgoda przyjmuje formę uchwały. Absolutorium oznacza akceptację przez członków wspólnoty sprawozdania finansowego za poprzedni rok kalendarzowy oraz aprobatę dla podejmowanych przez zarząd decyzji, uznając tym samym za słuszny obrany kierunek działań. Uchwała jest więc zgodą na ich kontynuację. Co ciekawe, oficjalnej definicji tego pojęcia próżno szukać w przepisach obowiązującego prawa, a zgodnie z tym, co zapisano w słowniku języka polskiego PWN, jest aktem organu przedstawicielskiego, który uznaje na podstawie sprawozdania prawidłowość działalności finansowej organu wykonawczego.

Jakim podmiotom udziela się absolutorium?

Członkowie udzielają absolutorium między innymi następującym podmiotom władającym nieruchomością wspólną:

  • zarządcy, który jest osobą prawną lub fizyczną,
  • zarządowi wspólnoty mieszkaniowej, czyli organowi składającemu się wyłącznie z osób fizycznych.

Obowiązek jego udzielenia nie występuje w przypadku administratora budynku, a głosowanie nad absolutorium dla zarządcy lub zarządu odbywa się na corocznym, obligatoryjnym zebraniu.

Nieudzielenie absolutorium – konsekwencje

Działania podmiotów władających wspólnotą mieszkaniową, w szczególności te związane z wydatkowaniem funduszy, nie zawsze są odbierane pozytywnie. Zdarzają się na przykład sytuacje, kiedy podjęte decyzje finansowe w ostatecznym rozliczeniu nie są korzystne dla mieszkańców, stąd uzasadniony sprzeciw i brak pozytywnej oceny. W sytuacji, kiedy słuszność podejmowanych decyzji oraz sposób rozliczania finansów zostaną zakwestionowane, członkowie wspólnoty mogą odmówić udzielenia absolutorium. Choć nie jest to równoznaczne z zawieszeniem lub odwołaniem zarządu czy też poszczególnych jego członków, uchwała o nieudzieleniu absolutorium jest ostrzeżeniem i w ostateczności może do tego doprowadzić. Wymaga to jednak zebrania dowodów potwierdzających niekompetencję lub celowe działanie na niekorzyść wspólnoty.