Czy i kiedy spadkobierca staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej?

24 października 2022

Będąc członkiem wspólnoty mieszkaniowej, czyli najprościej: właścicielem jednego z mieszkań zwykle w obrębie jednego budynku, przysługuje nam szereg praw i obowiązków, których nie możemy się zrzec. Kupując własny lokal jesteśmy na nie przygotowani, jednak co się dzieje w sytuacji, gdy otrzymujemy „cztery kąty” w ramach spadku? Czy i w którym momencie stajemy się członkami wspólnoty mieszkaniowej i z jakimi konsekwencjami się to wiąże? Na te pytania odpowiadamy w tym artykule, zwracając również uwagę na bardziej niestandardowe sytuacje.

Czy należy czekać na stwierdzenie nabycia spadku?

Głównym przedmiotem sporów w przypadku nabycia lokalu w ramach spadku jest moment, w którym spadkobierca powinien zacząć uiszczać opłaty za wszelkie koszty związane z posiadaniem mieszkania. Często pomiędzy śmiercią poprzedniego właściciela a stwierdzeniem nabycia spadku mogą minąć nawet miesiące, co może przełożyć się na duże koszty. Otóż spadkobierca jest zobowiązany do płacenia za lokal od momentu śmierci spadkodawcy – o ile nie zrzeknie się spadku. Więc samo stwierdzenie jego nabycia nie ma w tej sytuacji żadnego znaczenia.

Co to oznacza?

Każdy spadkobierca, który otrzymał lokal w spadku musi ponosić wydatki związane z utrzymaniem tej części nieruchomości oraz uiszczaniem dodatkowych opłat, zgodnie z uchwałami wspólnoty. Co więcej, powinien również przestrzegać odpowiedniego porządku domowego oraz części wspólnej (jeżeli taka istnieje). Nie można się od tej decyzji odwołać, a zwlekanie z płaceniem bądź niespełnianie innych obowiązków może się wiązać z dodatkowymi konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi.

Jak przedstawia się sytuacja w przypadku wielu współwłaścicieli?

W przypadku spadków często mamy do czynienia z wieloma spadkobiercami, którzy muszą dojść do porozumienia w zakresie podziału lub współdzielenia. Mogą w takich sytuacjach powstawać zróżnicowane animozje, które z punktu widzenia przestrzegania obowiązków wspólnoty mieszkaniowej nie mają żadnego znaczenia. Tak, jak zostało wyżej opisane, po śmierci spadkodawcy wszyscy spadkobiercy zostają współwłaścicielami. A tym samym mają obowiązek uiszczania opłat, o ile jeden z nich (bądź wszyscy) nie zdecydują się na zrzeknięcie się spadku.