Czy tylko właściciel lokalu może zasiąść w zarządzie wspólnoty?

24 października 2022

Kwestia wyboru osób uprawnionych do podejmowania decyzji w związku ze wspólnotą mieszkaniową zawsze była i pozostaje kontrowersyjna. Często można się spotkać z pytaniami czy osoba znajdująca się w określonej sytuacji może zasiąść w zarządzie, dlatego postanowiliśmy przygotować artykuł, który ostatecznie wyjaśni tę sprawę, rozwiewając wszelkie wątpliwości.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Choć często można spotkać się z tym terminem nie wszyscy wiedzą, w jakiej sytuacji należy utworzyć zarząd – a bez tej wiedzy nie można nawet przystąpić do tłumaczenia, kto może w nim zasiadać. Otóż jeżeli można wyróżnić więcej niż siedem lokali niewyodrębnionych i wyodrębnionych, właściciele muszą przyjąć uchwałę o utworzeniu grona osób, które będą podejmować decyzje w imieniu wszystkich lokatorów. Nie posiadają terminowej kadencji, o ile konkretny przedział czasowy nie został wymieniony w uchwale. Jednakże, można ich w każdej chwili odwołać lub zawiesić na mocy większości głosów właścicieli lokali. Zarządem może zostać również zarządca nieruchomości z którym WM ma podpisaną umowę o zarządzanie (na podstawie art 18 a ustawy tzw. zarząd powierzony).

Czy tylko właściciel lokalu może znaleźć się w zarządzie?

Zgodnie z ustawą o własności lokali, a dokładnie artykułem 20, każda osoba fizyczna może zostać wybrana do zarządu wspólnoty. Z tej informacji można wyciągnąć dwa wnioski:

  • osoba prawna nie może stać się członkiem,
  • osoba fizyczna nie będąca właścicielem lokalu może stać się członkiem.

Oznacza to, że właściciele lokali mogą wybrać osobę spoza ich grona, choć oczywiście są to rzadkie sytuacje, ponieważ raczej nie wybiera się osób, których nikt nie zna. Częściej spotyka się takie rozwiązanie, gdy obecny właściciel jest w podeszłym wieku, a jego dzieci lub wnuki postanawiają przystąpić do zarządu.

Czy muszę uczestniczyć w każdym zebraniu?

Alternatywnie każdy obecny członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej może udzielić pełnomocnictwa dowolnej wybranej osobie (nie musi być spokrewniona). Wówczas może ona, w zależności od charakteru pełnomocnictwa, w imieniu członka dokonywać czynności prawnych na każdym zebraniu. W ten sposób nie trzeba ubiegać się o miejsce wśród pozostałych członków, co znacząco ułatwia sprawę w przypadku osób, które nie są znane w społeczności wspólnoty.