Ekologiczne rozwiązania dla wspólnot mieszkaniowych

7 października 2022

Świadomość dotycząca emisyjności budownictwa mieszkaniowego i jego wpływu na środowisko naturalne jest coraz większa. Nic dziwnego, że na rynku regularnie pojawiają się rozwiązania, które mają za zadanie zredukować negatywne oddziaływanie działalności człowieka, na przykład poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii ograniczających zużycie prądu czy wody lub pozwalające na pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Wiele z tych opcji kierowana jest do wspólnot mieszkaniowych, a poniżej prezentujemy te najpopularniejsze.

Mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne a ekologia

Największym wyzwaniem dla ekologii w obszarze budownictwa wielorodzinnego jest tak naprawdę skala, ponieważ z budynków oraz terenów je otaczających korzysta wiele osób na raz i konieczne jest zadbanie o spełnienie potrzeb wszystkich członków wspólnoty. Potrzeby te są bardzo różne, dlatego wybierane ekologiczne rozwiązania muszą w optymalny sposób na nie odpowiadać. Do najpopularniejszych opcji z pewnością należą:

Oszczędzanie energii elektrycznej – na przykład poprzez stosowanie inteligentnych systemów sterowania, które załączają światło w częściach wspólnych budynku jedynie, kiedy jest to potrzebne, czy też poprzez wymianę tradycyjnych żarówek na energooszczędne żarówki LED. Wspólnoty mogą również zdecydować się na montaż instalacji fotowoltaicznej, która pozyska ekologiczną energię do zasilania infrastruktury obiektu.

Oszczędzanie wody – na przykład poprzez optymalne zagospodarowania wód opadowych.

Dbanie o tereny zielone – w tym przypadku warto wygospodarować teren na nowe nasadzenia, jak i zadbać o te istniejące, na przykład stosując zimą zamienniki soli drogowej, które nie mają degradującego wpływu na roślinność.

Ponadto coraz częściej wspólnoty, szczególnie te działające na obszarach wysoko zurbanizowanych, do których należą między innymi takie miasta jak Kraków i Katowice, decydują się na montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych. To zaś przyczynia się do upowszechniania ekologicznych środków transportu osobistego – nie tylko samochodów, ale też hulajnóg.