Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej

12 stycznia 2023

Życie w budynku z zadbaną klatką schodową, korytarzami oraz elewacją wiąże się z większym komfortem codziennego funkcjonowania. Jeśli jesteśmy częścią wspólnoty mieszkaniowej, możemy je pielęgnować przy pomocy funduszu remontowego. To wyodrębniona część budżetu przeznaczonego na naprawy części wspólnych.

Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej powstaje w drodze uchwały. Żeby zaistniał, musi pojawić się zgoda większości właścicieli lokali; podczas głosowania można ustalić, że jeden właściciel to jeden głos lub wziąć pod uwagę wielkość udziału członków.

Posługując się tymi środkami, można podjąć się m.in.:

    • naprawy dachu i wind,
    • założenia termoizolacji budynku,
    • przemalowania ścian na klatce schodowej, – wymiany stolarki drzwiowej i okiennej itp.

Jak działa fundusz remontowy?

Fundusz zasilany jest comiesięcznymi opłatami uiszczanymi przez członków. To, na jaki cel zostaną one przeznaczone, ustalane jest w planie remontów na dany rok.

Status prawny funduszu remontowego

Polskie prawo nie podaje precyzyjnej definicji funduszu remontowego ani nie określa zasad jego funkcjonowania; co więcej, nie nakłada na lokatorów obowiązku jego utworzenia. Jest to rozwiązanie, na które decyduje się wspólnota mieszkaniowa. To ona ustala też sposób jego działania. Dzięki temu może wybrać taki, który będzie najlepiej dostosowany do jej potrzeb oraz możliwości, w tym wyglądu oraz stanu budynku, kamienicy zajmowanej przez właścicieli.