Jak zorganizować spotkanie zarządców wspólnoty mieszkaniowej w dobie pandemii?

21 października 2022

Od 20 marca 2020 roku w Polsce obowiązuje stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2. Zarówno samo zagrożenie stwarzane przez Covid-19, jak i wprowadzone obostrzenia mają znaczący wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa w wielu aspektach.

Obostrzenia a stanowienie prawa

Ograniczenia objęły większość obszarów gospodarki oraz zakłóciły działanie wielu instytucji. Najbardziej problematyczna w tej kwestii jest jednak dłługotrwałość tych obostrzeń – istnieją bowiem obszary formalne, które z zasady wykluczają możliwość zdalnego lub hybrydowego stanowienia prawa. Jednym z nich jest chociażby kwestia zwołania spotkania zarządców wspólnoty mieszkaniowej, przepisowo wymagającego do uznania jego ważności formy stacjonarnej.

Spotkanie stacjonarne czy hybrydowe?

Przy panujących ograniczeniach co do ilości osób (maksymalnie 5) mogących brać udział w planowanych zgromadzeniach, wręcz niemożliwym wydaje się zwołanie stacjonarnego spotkania zarządców wspólnoty mieszkaniowej, w szczeóglności takiej, która skupia kilkudziesięciu i więcej członków. Jak więc uzyskać absolutorium lub zatwierdzić plany gospodarcze?

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, nie ma jednak przeszkód w zorganizowaniu spotkania w formie hybrydowej ? przy udziale stacjonarnym maksymalnej, dozwolonej ilości osób, z wykorzystaniem przez resztę uczestników urządzeń do komunikacji zdalnej.

Hybrydowe spotkanie ogółu właścicieli – wyzwania

Forma hybrydowa zebrania niesie za sobą konieczność nie tylko przygotowania przestrzeni zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym (np. zaopatrzenie w środki do dezynfekcji, wietrzenie sali). Kluczowe jest tutaj posiadanie stabilnego łącza internetowego, odpowiedniego sprzętu oraz oprogramowania do aktywnej komunikacji dwustronnej. Niezbędne będzie również opracowanie efektywnego, dopuszczonego prawnie systemu głłosowania na odległość.

Są to jednak niedogodności, z którymi można się uporać, szczególnie w przypadku mniejszych wspólnot mieszkaniowych, dla których komunikacja zdalna od dawna jest podstawowym narzędziem pracy.