Koszty utrzymania i zarządzania nieruchomością

24 października 2022

Obowiązki właścicieli

Jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest ich utrzymanie. Koszty z tym związane są uzależnione od wielu czynników, w tym między innymi wysokości należnego podatku, wielkości opłat związanych z dbałością o estetyczny wygląd i bezpieczeństwo użytkowania. Właściciele muszą zadbać między innymi o:

wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania i/lub segregowania odpadów,
utrzymanie porządku na terenie nieruchomości (zarówno w budynku, jak i na terenie wokół należącym do właściciela),
odśnieżanie alejek i ścieżek na terenie należącym do nieruchomości, jak też usuwanie z tego terenu liści,
sprawną i prawidłową eksploatację ciągów komunikacyjnych w obiekcie, np. konserwację i przeglądy techniczne wind bądź ich naprawy;
Wszystkie te elementy generują określone sumy, które stanowią tzw. koszt utrzymania wspólnej nieruchomości. Ponadto w koszty utrzymania nieruchomości należy wliczyć nie tylko opłaty za utrzymanie nieruchomości wspólnej, ale również koszt wynagrodzenia zarządu lub zarządcy.

Ustalenie kosztów

O ile wartość kosztów utrzymania powinna być rozliczna proporcjonalnie do udziałów (ujawnionych w księgach wieczystych lub powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu), o tyle opłata za zarządzanie nieruchomościami jest ustalana indywidualnie przez każdą wspólnotę mieszkaniową według własnych kryteriów. Najczęściej przyjmowaną regułą jest ustalenie stałej, comiesięcznej opłaty (zależnej od powierzchni mieszkania). Wysokość tej opłaty jest uzależniona od zgody członków wspólnoty, przy czym należy pamiętać, że to rynek w znacznej mierze reguluje stawki.

Koszty zarządzania nieruchomością są uzależnione od wielu, różnych czynników, do których należy zaliczyć przede wszystkim:

  • wiek budynku,
  • stan techniczny budynku,
  • stan prawny budynku,
  • ilość lokali znajdujących się w budynku.

Inne modyfikatory

Dochodzą do tego inne czynniki, jak między innymi kwestie związane z dochodami wspólnoty, wynikającymi z wynajmowania części lokali. Ponadto przy określaniu ceny za usługi w zakresie zarządzania nieruchomością uwzględniane jest wynagrodzenie za wszelkie czynności wynikające z obowiązków zarządcy. Dlatego istotne znaczenie ma zweryfikowanie stosunku ceny do zakresu powierzonych zarządcy prac.