Kto ponosi koszty naprawy bramy garażowej

21 października 2022

Choć obecnie uważany za dobrodziejstwo rozwiązujące problem znalezienia miejsca postojowego w zatłoczonym mieście, niekiedy bywa źródłem problemów. Prawnie, będący częścią wielorodzinnego budynku mieszkalnego garaż wolnostojący lub podziemny, jest tak naprawdę nie do końca konkretnie zdefiniowanym typem lokalu, w dodatku w zależności od charakteru obiektu, metrażu oraz własności, objęty jest różnymi stawkami podatku. Co więcej, jest to lokal niekiedy generujący koszty związane z koniecznością wykonania dodatkowych prac, na przykład naprawy lub wymiany bramy garażowej. Rodzi to podstawowe pytanie, kto tak naprawdę powinien ponieść koszty związane z wykonaniem tych prac – właściciel miejsca postojowego czy wspólnota mieszkaniowa?

Kwestia własności garażu

Odpowiedź jest właściwie jedna – oczywiście właściciel garażu. Jednak w przypadku obiektów zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe niekiedy pojawiają się wątpliwości co do tego, kto nim jest. Zasadniczo bowiem koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej ponoszone są przez wspólnotę. Jednak w obrębie nieruchomości wyszczególnione są również lokale mieszkalne z lokalami przynależącymi, których zarządzaniem zajmują się ich właściciele określeni w księgach wieczystych.

Kto ponosi koszty naprawy bramy garażowej – wspólnota czy właściciel miejsca postojowego?

Zgodnie z obowiązującym zapisem o własności lokali, do nieruchomości wspólnej zalicza się ?grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.? (Art. 3 Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.). To oznacza, że wyodrębnione jako oddzielny lokal i sprzedane na współwłasność miejsce w podziemnym garażu wielostanowiskowym lub wolnostojącym, zlokalizowanym w pobliżu nieruchomości, jest lokalem posiadającym odrębnego właściciela lub właścicieli określonych w księdze wieczystej. Tym samym, wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa angażować się w finansowanie działań podejmowanych na tym obszarze. Dotyczy to zarówno kwestii wykonania koniecznych napraw, prac konserwacyjnych czy uiszczania danin w postaci podatków. Garaż uznawany jest za samodzielny lokal zarządzany przez właścicieli i to w ich jurysdykcji leży kwestia wymiany lub naprawy drzwi do tego właśnie obiektu.