Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

24 października 2022

Artykuł 184b ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. dokładnie określa, na czym polega zarządzanie nieruchomościami. Zgodnie z nim jest to szereg decyzji oraz czynności, których celem jest utrzymanie podlagających nam obiektów w stanie niepogorszonym, bieżące administrowanie nimi oraz zapewnianie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej.

Czym dokładnie zarządza zarządca nieruchomości?

Firma, której zlecone zostanie zarządzanie nieruchomością, zapewnia pełną opiekę nad powierzonym jej budynkiem. Może to być zarówno budynek mieszkalny (prywatne domy wielorodzinne, bloki czy kamienice), jak również różnej wielkości biurowce.

Jaki jest zakres obowiązków zarządcy nieruchomości?

Jego zadaniem jest kompleksowa obsługa obiektu, która obejmuje m.in.:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i innej dokumentacji technicznej,
 • zlecanie prac remontowych i konserwacyjnych,
 • zlecanie okresowych przeglądów wszystkich instalacji,
 • bieżąca obsługa techniczna budynku,
 • utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym także odśnieżanie,
 • negocjowaniem warunków oraz zawieranie umów z dostawcami mediów oraz innymi firmami zewnętrznymi, np. firmą sprzątającą,
 • prowadzenie księgowości,
 • obsługa należności finansowych,
 • uczestnictwo w eksmisjach,
 • reprezentowanie właściciela lub wspólnoty mieszkaniowej.

Poza tym firma, której powierzamy zarządzanie nieruchomością może zająć się:

 • doradztwem na etapie zakupu lub sprzedaży obiektu,
 • komercjalizacją budynku,
 • rejestracją w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym,
 • założeniem konta bankowego,
 • przygotowaniem budżetu.

Powierzenie powyższych czynności profesjonalnej firmie to pewność, że nasz budynek jest w dobrych rękach!