Najem okazjonalny – oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy

6 marca 2023

Jeśli decydujemy się udostępnić swoje mieszkanie lokatorom i potrzebujemy zabezpieczenia na wypadek, gdy okażą się problematyczni, należy rozważyć dodanie do umowy klauzuli w postaci oświadczenia o wyrażeniu zgody na zamieszkanie właściciela mieszkania. Jest to jeden z elementów, które należy przygotować w celu zawarcia umowy najmu okazjonalnego. W ten sposób właściciel będzie mógł z łatwością wyeksmitować lokatorów i zająć dane mieszkanie, kiedy nie będą chcieli go opuścić pomimo tego, iż umowa wygasła. Drugim elementem niezbędnym do zawarcia umowy najmu okazjonalnego jest oświadczenie mieszkańców o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy w wyznaczonym terminie.

Najem okazjonalny zabezpiecza właścicieli, ponieważ ułatwia eksmisję mieszkańców. Wymagane jest jedynie złożenie do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Nie ma potrzeby prowadzenia wieloletnich procesów sądowych przeciwko lokatorom.

Co znajduje się w takim oświadczeniu?

W tego rodzaju oświadczeniu wskazana jest nieruchomość, w której lokator będzie mógł zamieszkać na wypadek dokonania eksmisji. Oświadczenie to może podpisać właściciel lokalu lub mieszkaniec innego lokalu, który ma do tego tytuł prawny potwierdzony w księgach wieczystych. Może ono zostać dołączone do umowy najmu okazjonalnego w formie klauzuli lub zostać włączone do treści dokumentu.

Jeśli osoba użytkująca mieszkanie nie będzie miała możliwości zająć nieruchomości wskazanej w oświadczeniu, musi w ciągu 21 dni wskazać inny lokal oraz dostarczyć oświadczenie właściciela o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w przypadku zakończenia umowy najmu okazjonalnego. W przypadku niewskazania alternatywnej nieruchomości właściciel mieszkania właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę wcześniej, bo w ciągu 7 dni.

Osobie, która nie wskazała innej nieruchomości w momencie zakończenia umowy, nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego. W takim przypadku eksmisja z lokalu przeprowadzana jest do noclegowni lub schroniska.