Odpowiedzialność finansowa za szkody

24 października 2022

Okna dachowe – właściciel lokalu vs. wspólnota mieszkaniowa

Stare i coraz mniej funkcjonalne okna dachowe w pewnym momencie wymagają wymiany. Tym bardziej, jeżeli są na tyle nieszczelne, że do wnętrza przedostają się wody opadowe. W tym przypadku można zastanawiać się, na kim leży obowiązek wymiany wadliwego ona – na właścicielu lokalu czy raczej na wspólnocie mieszkaniowej?

Regulacje prawne wskazują na to, iż wspólnota mieszkaniowa odpowiada jedynie za części wspólne budynku, czyli takie, które pozostają do użytku wszystkich właścicieli. Zatem wymiany w zakresie odrębnego lokalu mieszkalnego należą już do obowiązków właściciela, ponieważ korzysta z nich tylko on. Pomimo tego, że dach jest częścią wspólną, okna służą jedynie właścicielowi danego lokalu, a mieszkanie nie jest częścią, do korzystania z której są uprawnieni wszyscy członkowie wspólnoty.

Zastanawiają się Państwo zatem w jakim przypadku to wspólnota ponosi koszt napraw? Między innymi w przypadku konieczności remontu bramy garażowej – oczywiście pod warunkiem, że miejsca parkingowe za bramą posiadają wszyscy mieszkańcy budynku.

Uszkodzenie samochodu wskutek upadku przedmiotu z okna

Co zrobić, gdy podczas przyjęcia w mieszkaniu z okna wypadł przedmiot, który uszkodził stojący pod oknem pojazd? Niestety – sytuacja nie jest prosta. Według prawa to najemca (a nie właściciel) odpowiada za szkody wyrządzone w ten sposób, ale z jednym wyjątkiem – gdy szkoda została wyrządzona przez osobę trzecią, której zachowania najemca nie był w stanie kontrolować. Jednak żadna z osób obecnych na przyjęciu nie przyznaje się do tego, że to przez nią upadł przedmiot. Co wtedy? Prawo nie reguluje takich przypadków, jednak w tej sytuacji można liczyć na regulamin wspólnoty, który najpewniej uzna za winnego najemcę, który powinien ponosić odpowiedzialność za to, co się dzieje w mieszkaniu.

Wyrwa w chodniku

Ostatnim przypadkiem, jakim zajmiemy się w tym artykule, jest pojawienie się wyrwy w chodniku przy bloku. Przepisy w tym przypadku jawnie wskazują, że chociaż to na wspólnocie mieszkaniowej leży obowiązek utrzymania chodnika w czystości, to jednak jego naprawy są obowiązkiem właściciela drogi.