Postępowanie w przypadku złożenia wniosku o montaż klimatyzacji

21 października 2022

Coraz bardziej upalne lata bywają szczególnie uciążliwe dla mieszkańców bloków i innych budynków wielorodzinnych. W najmniej komfortowej sytuacji znajdują się mieszkańcy najwyższych pięter, gdzie za wysoką temperaturę w pomieszczeniach odpowiedzialne są nie tylko promienie słoneczne wpadające przez okna, ale również nagrzany dach. Najprostszym sposobem na zwiększenie komfortu przebywania latem w mieszkaniu jest montaż instalacji. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest dostosowanie się do zasad obowiązujących w danej wspólnocie. Co więcej, w przypadku montażu klimatyzatora na powierzchni stanowiącej część wspólną może być również wymagane uiszczenie dodatkowych opłat za jej użytkowanie.

Wniosek do wspólnoty mieszkaniowej

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań należy skierować oficjalny wniosek do wspólnoty mieszkaniowej. Do wniosku należy dołączyć projekt instalacji oraz informacje o urządzeniu (tj. wymiary, poziom głośności, itp.). Wymagane jest również wskazanie miejsca i metody montażu, a także sposobu odprowadzania skroplin, konserwacji czy też naprawy.

Opinia techniczna

Po dostarczeniu wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją projektową zarządca budynku może zażądać opinii fachowca (architekta, projektanta budynku bądź inżyniera), jak i sąsiadów. Konieczne jest uzyskanie zgody innych mieszkańców – w przeciwnym razie mogą oni w każdej chwili zażądać demontażu instalacji np. ze względu na jej uciążliwość.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji oraz opinii sąsiadów zarządca budynku ocenia, czy montaż klimatyzacji jest możliwy oraz czy wymaga podjęcia dodatkowych prac związanych między innymi z przebudową istniejących już instalacji. Dodatkowo, jeśli budynek jest wpisany na listę zabytków, niezbędna będzie konsultacja z konserwatorem zabytków, którego opinia będzie miała kluczowe znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.

Należy pamiętać, że w zależności od miejsca zamieszkania procedury te mogą się różnić. Warto zatem dokładnie zapoznać się z obowiązującym regulaminem wspólnoty.