Prywatny monitoring

24 października 2022

Prawo do prywatności i ochrony wizerunku

Zamontowanie kamer w obrębie osiedla to forma ochrony mieszkańców, która posiada określone konsekwencje prawne. Instalacja monitoringu wiąże się z naruszaniem prawa do prywatności i ochrony wizerunku. Kamery bowiem nagrywają nie tylko złodziejów, ale wszystkie osoby, które znajdują się na danym terenie. Dlatego nawet w pełni legalnie zamontowany monitoring we wspólnocie mieszkaniowej może być teoretycznie źródłem roszczeń – nie tylko przez członków tejże wspólnoty, ale także przez osoby trzecie.

Roszczenia ze strony członka wspólnoty mieszkaniowej

Roszczenia takie mogą wiązać się z koniecznością zapłaty pewnej kwoty, zniszczenia nagrań bądź nawet likwidacji systemu monitoringu. Są one rozpatrywane na drodze sądowej – w trakcie procesu to powód musi udowodnić, że monitoring narusza jego prywatność. Warto jednak wiedzieć, że zainstalowanie monitoringu na terenie wspólnoty mieszkaniowej nie jest bezprawne, ponieważ stanowi działanie w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, a zatem jest to interes uzasadniony. Kupując mieszkanie na osiedlu wyposażonym w monitoring właściciel akceptuje ten stan rzeczy i nie ma możliwości jego zaskarżenia. Jeżeli zaś potrzeba zamontowania monitoringu pojawia się już po jakimś czasie od zamieszkania osób w nowym bloku, należy podjąć uchwałę, zakładającą montaż oraz sfinansowanie kamer. W takim przypadku niezadowolony z takiego obrotu sprawy właściciel musi zaskarżyć uchwałę na samym początku – jeżeli zrobi to po jakimś czasie jego roszczenia od strony prawnej będą bezzasadne.

Roszczenia ze strony osoby trzeciej

Nie tylko członkowie wspólnoty mogą uznać, że monitoring narusza ich prawo do ochrony wizerunku. Również osoby trzecie, wkraczając na teren wspólnoty, mogą wnieść o likwidację monitoringu. W tej sytuacji jednak pierwszeństwo ma prawo własności przysługujące wspólnocie mieszkaniowej. Zatem osoba trzecia, wchodząc na teren prywatny wspólnoty, musi dostosować się do panujących tam zasad, a nie odwrotnie.

Podsumowując

Właściciel terenu bądź wspólnota mieszkaniowa ma pełne prawo do dysponowania swoją przestrzenią, a więc również do zamontowania monitoringu. Przy jego instalacji należy jednak pamiętać, by kamery były skierowane jedynie na teren prywatny oraz by swoim zasięgiem nie obejmowały np. wejść do mieszkań.