Przegląd techniczny budynku. Wszystko co musisz wiedzieć.

7 października 2022
Budowlane obiekty użytkowe wielorodzinne podlegają pewnym rygorom narzuconym przez ustawodawcę, co wiąże się z tym, że niektórych kwestii związanych z ich eksploatacją po prostu nie da się pominąć. Jednym z takich aspektów są przeglądy techniczne cykliczne oraz doraźne, które pozwalają na kompleksowe zweryfikowanie stanu budynku, wczesne wykrycie potencjalnych problemów (na przykład usterek), a także określenie potrzeb i celów do realizacji.

Okresowy przegląd techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Ze względu na obowiązujące przepisy prawa budowlanego, właściciel lub zarządca nieruchomości są zobligowani do tego, aby budynek pozostający w ich władaniu był utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzał zagrożenia zarówno dla mieszkańców, osób postronnych, jak i środowiska naturalnego. Ponadto każda nieruchomość powinna być wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem i tak prowadzona, aby jej walory wizualne nie wpływały negatywnie na otaczającą budynek przestrzeń publiczną. Samodzielne określenie tego, co w danym momencie wymaga renowacji czy naprawy nie jest jednak prostym zadaniem, dlatego zarówno cykliczne przeglądy, jak i te doraźne muszą być wykonane przez ekspertów posiadających stosowne uprawnienia. Skontrolują oni m.in.:
  • instalację gazową, elektrotechniczną, wodno-kanalizacyjną i przewody kominowe,
  • sprawność wentylacji,
  • a także stan pokryć dachowych, przegród zewnętrznych, elementów elewacji i obróbek blacharskich.

Terminy przeprowadzania przeglądów technicznych nieruchomości

Inną ważną kwestią związaną z przeglądami technicznymi budynków jest dotrzymanie obowiązkowych terminów podzielonych na cztery kategorie. Jedna z nich dotyczy tych doraźnych, przeprowadzanych każdorazowo w związku z wystąpieniem nieplanowanych czynników zewnętrznych, a pozostałe trzy okresowych, które należy przeprowadzić co najmniej:
  • raz w roku,
  • dwa razy w roku,
  • raz na pięć lat.
Przestrzegając harmonogramu właściciel lub zarządca nieruchomości ma pewność, że spełni swoje obowiązki względem przepisów prawa budowlanego. Działania te są również korzystne dla mieszkańców oraz otoczenia, ponieważ pozwalają na wyeliminowanie potencjalnych problemów jeszcze zanim wpłyną one na bezpieczeństwo czy jakość życia w danym obiekcie mieszkalnym wielorodzinnym.