Przesunięcie terminu uiszczenia opłaty przekształceniowej w pierwszym roku

24 października 2022

O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pisaliśmy jeszcze w listopadzie. Właściciele budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych (a także innych, powiązanych obiektów znajdujących się na tym terenie) zyskali na niższych podatkach, ale jednocześnie zostali zobowiązani do uiszczania przez następne 20 lat dodatkowej opłaty.

Nowa ustawa weszła życie wraz z 1 stycznia 2019 roku, powodując powstanie szeregu pytań, na które odpowiedź otrzymaliśmy dopiero pod koniec marca. Udzielił ich wiceminister inwestycji i rozwoju, Artur Soboń, podczas zorganizowanej konferencji prasowej.

Czy i kiedy należy zapłacić opłatę roczną?

Potwierdzeniem nastąpienia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie wydane przez odpowiedni urząd. Taki dokument powinna otrzymać każda zainteresowana osoba jeszcze przed końcem marca. Niestety wiele osób go nie otrzymało, a termin zapłaty za użytkowanie wieczyste zbliżał się wielkimi krokami. Artur Soboń wyjaśnił, że w takich sytuacjach należy udać się do urzędu i skonsultować kwestię zaświadczenia.

Podał również termin uiszczenia opłaty przekształceniowej w pierwszym roku, określając nim 29 lutego 2020 roku. Jednak, aby tego dokonać niezbędne jest posiadanie wspomnianego wyżej zaświadczenia.

A co jeżeli już została wniesiona opłata?

Nie każdy otrzymał zaświadczenie, inni po prostu uiścili, jak co roku, opłatę za użytkowanie wieczyste. Wiceminister inwestycji i rozwoju tłumaczy, że nie oznacza to potrzeby odzyskania pieniędzy bądź zapłacenia po raz drugi – tym razem za przekształcenie. Kwota zostanie automatycznie przeniesiona na poczet właściwej opłaty – jeżeli nie pokrywa ona całego kosztu niezbędne będzie dopłacenie różnicy. W przypadku dodatkowych wątpliwości warto skonsultować je z odpowiednim urzędem.

Czy niezbędne jest wydzielenie terenu pod kioskiem?

Kioski, bilbordy czy pawilony, które znajdują się na terenie nieruchomości nie muszą zostać wydzielone, aby mogło nastąpić przekształcenie. Ustawa dotyczy całego gruntu, wraz ze znajdującymi się na jego terenie lokalami użytkowymi.