Przygotowanie umowy najmu lokalu mieszkalnego

24 października 2022

O czym nie wolno zapomnieć przygotowując umowę najmu lokalu mieszkalnego?

Wiele osób zapomina, że umowa najmu lokalu mieszkalnego to nie jest dokument, który ma wyłącznie zabezpieczyć wynajmującego – również najemca może na jego podstawie dochodzić swoich praw. Dlatego tak istotne jest szczegółowe zapoznanie się z każdym zapisem przed podpisaniem całości przez obie strony. W celu uniknięcia konfliktów i niejasności warto również przedyskutować sporne lub nie do końca zrozumiałe części. Oczywiście, można uwzględniać ustalenia indywidualne, jednak w dokumencie musi znaleźć się kilka głównych elementów, które opisujemy w tym artykule.

Najważniejsze dla wynajmującego

Oprócz podstawowych danych obu stron czy ustalenia terminu oraz wysokości poszczególnych rodzajów opłat, warto pamiętać o uwzględnieniu zapisku o kaucji. Najczęściej jest to miesięczna wysokość czynszu – nie za wysoka i nie za niska kwota, jednak pozwala zabezpieczyć się przed sytuacjami, w których najemca nagle odmawia zapłaty czynszu bądź powstałe podczas eksploatacji mieszkania szkody wymagają naprawy.

Najważniejsze dla najemcy

Wiele osób poszukując własnych czterech kątów (choćby tymczasowych) wśród agregatorów nieruchomości uważa, że każda informacja umieszczona w ofercie jest prawdziwa. Niestety dopóki nie znajdzie się ona również w umowie, wynajmujący nie jest zobowiązany do ich przestrzegania. Warto więc upewnić się, że w umowie najmu lokalu mieszkalnego znajduje się potwierdzenie czy mieszkaniec będzie mógł posiadać zwierzęta, przeprowadzać drobne modyfikacje pomieszczeń (np. wieszać obrazy na ścianach, przenosić meble, przywieźć własne wyposażenie) czy nawet palić wyroby tytoniowe.

Najważniejsze dla obu stron

Zarówno wynajmujący, jak i najemca powinni ustalić oraz uwzględnić w dokumencie, kto odpowiada za poszczególne kwestie dotyczące stanu mieszkania. Najczęściej do osoby korzystającej z lokalu należy dbanie o wyposażenie i estetyczny wygląd wnętrz, podczas gdy właściciel ponosi koszty związane z instalacjami i konstrukcją (w wyniku problemów niezależnych od mieszkańców). Ponadto niezależnie od zawartego okresu trwania umowy, niezbędne jest ustalenie czasu jej wypowiedzenia. Zazwyczaj są to miesiąc lub trzy miesiące, a natychmiastowe wypowiedzenie może odbyć się wyłącznie w bardzo specyficznych warunkach, jak odmowa płacenia czynszu przez najemcę.