Udostępnianie danych osobowych członkom wspólnoty mieszkaniowej

24 października 2022

Wielkimi krokami zbliża się czas zebrań wspólnot mieszkaniowych. Z tego powodu warto poruszyć temat udostępniania danych osobowych przez zarządcę. Zapewne niejedna osoba z Państwa zastanawia się nad tym zagadnieniem. Na jakich zasadach zarządca może udostępniać dane osobowe właścicieli lokali i do jakich celów może je wykorzystywać? Odpowiedzi znajdą Państwo w tym artykule.

Kiedy można się powołać na ustawę?

Istnieje kilka przykładów sytuacji, w których właściciele lokali starają się uzyskać dane osobowe innych członków wspólnoty. Może dziać się tak m.in. w przypadku, gdy planują samodzielnie zwołać zebranie całej wspólnoty mieszkaniowej, na którym planowane jest przegłosowanie zmiany obecnego zarządcy. Czy zarządca w takiej sytuacji ma prawo powołać się na ustawę o ochronie danych osobowych i tym samym odmówić przekazywania informacji kontaktowych, które są niezbędne do zwołania zebrania? Okazuje się, że nie, ponieważ zarządca powinien działać zawsze w interesie wspólnoty, a udostępnienie danych w tym przypadku jest w pełni uzasadnione.

Po co zarządcom nasze dane?

Do jakich celów zatem zarządca może wykorzystywać posiadane dane osobowe poszczególnych członków wspólnoty? Są to tylko takie sytuacje, które leżą w interesie wspólnoty mieszkaniowej. Udostępnianie danych osobowych właścicielom lokali powinno zatem zawsze służyć dla dobra wspólnoty i wspomagać jej funkcjonowanie. Niedopuszczalnym jest np. wywieszanie listy z numerem lokali i kwotą zadłużenia w miejscu ogólnodostępnym – tego typu działania nie wchodzą w zakres interesu wspólnoty.

Szczególne przypadki udostępnienia informacji

Skoro już wiemy, że w celach służących wspólnocie zarządca może udostępniać dane osobowe poszczególnych właścicieli lokali, pora spojrzeć na ten temat z perspektywy kolejnego zagadnienia. Co bowiem w przypadku, gdy wspólnota chce uzyskać informacje o zaległościach we wnoszeniu opłat eksploatacyjnych jednego z członków wspólnoty, by podjąć odpowiednie działania w tej sprawie? W tej sytuacji również dopuszcza się udostępnienie danych osobowych takiej osoby. Jest to umotywowane interesem wspólnoty, jednak oczywiście tylko w zakresie adekwatnym do jej rzeczywistych potrzeb.

Mamy nadzieję, że w tym krótkim artykule udało nam się odpowiedzieć na pytania, które zadają sobie Państwo jako członkowie wspólnoty mieszkaniowej. W razie jakichkolwiek innych wątpliwości związanych z tym tematem pozostajemy do dyspozycji.