Upoważnianie podmiotu trzeciego do zarządzania nieruchomościami

6 marca 2023

Szerokie spektrum obowiązków spadających na właściciela nieruchomości jest dla wielu osób sporym wyzwaniem, wymaga bowiem posiadania aktualnej wiedzy z wielu dziedzin oraz wiąże się z koniecznością wygospodarowania czasu na dopilnowanie wszystkich spraw. Nic dziwnego, że oddanie zarządzania budynkiem w ręce podmiotu trzeciego jest w tym przypadku często wykorzystywanym rozwiązaniem. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w większych miastach takich jak Kraków czy Katowice, w których duże budynki wielorodzinne oznaczają zwykle konieczność pełnego zaangażowania się w sprawy związane z zarządzaniem tymi nieruchomościami.

Jak skorzystać z pomocy podmiotu trzeciego w zarządzaniu nieruchomością?

Podobnie jak w przypadku wielu spraw urzędowych zlecanych osobom postronnym, do skorzystania przez właściciela obiektu z pomocy podmiotu trzeciego w zarządzaniu nieruchomościami konieczne jest przygotowanie stosownego pełnomocnictwa. Jest to z reguły akt notarialny upoważniający wyznaczony podmiot do podejmowania określonych w dokumencie czynności, w dodatku w ściśle zdefiniowany sposób. W rezultacie takie kwestie jak kontakt z instytucjami państwowymi, firmami remontowo budowlanymi czy przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi za zaopatrzenie obiektu w media może odbywać się bez udziału właściciela budynku.

Rodzaje pełnomocnictw

W zależności od tego jakich działań w ramach upoważnienia właściciel nieruchomości będzie oczekiwać od podmiotu zarządzającego, sporządzone powinno zostać odpowiednie pełnomocnictwo:

  • ogólne – jeżeli zakres obowiązków jest standardowy i dotyczy np. wynajmu obiektu,
  • szczególne – kiedy oczekuje się sprzedaży nieruchomości, co należy do czynności przekraczających zwykły zarząd.

W przypadku, jeżeli decydujemy się na sporządzenie pełnomocnictwa szczególnego, możemy skorzystać z jednego z jego dwóch wariantów, czyli:

  • upoważnienia rodzajowego – w tym przypadku zakres czynności prawnych realizowanych przez zarządcę jest precyzyjnie określony,
  • upoważnienia szczegółowego – wykorzystywanego w sytuacjach, kiedy podmiot trzeci zobligowany zostaje do jednorazowej czynności prawnej, na przykład sprzedaży nieruchomości.