Windykacja należności we wspólnocie przez zarządcę

21 października 2022

Uchylanie się niektórych właścicieli lokali od regulowania należności na rzecz wspólnoty mieszkaniowej jest niestety dość powszechnym zjawiskiem występującym zarówno w dużych i gęsto zaludnionych aglomeracjach takich jak Kraków czy Katowice, jak i w mniejszych miastach. Bez względu jednak na lokalizację nieruchomości wielorodzinnej, niewypłacalność poszczególnych członków zawsze przekłada się na kondycję finansową całej wspólnoty mieszkaniowej i w niektórych przypadkach może doprowadzić do licznych problemów, w tym do utraty płynności. Przekłada się też między innymi na ograniczoną swobodę w planowaniu nowych inwestycji czy remontów, znacząco ograniczając ich zasięg, a niekiedy nawet je blokując.

Wspólnota mieszkaniowa a windykacja należności

Ze względu na konieczność postępowania zgodnie z przepisami, windykacja należności od właściciela lokalu unikającego ich uregulowania jest procedurą wieloetapową. W takiej sytuacji warto oddać kwestię windykacji w ręce zarządcy nieruchomości, który występując w imieniu wspólnoty przygotuje odpowiednie dokumenty oraz nada bieg sprawie. Proces ten ze względu na swoją złożoność jest procesem czasochłonnym, a pierwszym krokiem motywujących dłużnika do spłaty będzie wystawienie upomnienia z prośbą o zapłatę, z którego zalegająca z płatnościami osoba dowie się, jaka jest kwota należności. Kolejnymi dokumentami wystawionymi przez zarządcę będą pierwsze wezwanie do zapłaty oraz – jeżeli nie przyniesie ono pozytywnego odzewu – wezwanie przedsądowe z informacją o konsekwencjach wynikających z niewywiązania się ze zobowiązań.

Skierowanie sprawy do sądu

Brak reakcji dłużnika na upomnienia i wezwania to dla zarządcy wyznaczonego przez wspólnotę znak, że sprawę można skierować do sądu, który po rozpatrzeniu wniosku (najczęściej w trybie zaocznym) wyda nakaz zapłaty. Po jego uprawomocnieniu otwiera się droga przymusowej egzekucji należności w wysokości określonej przez sąd. Zarządca posiadając prawomocny nakaz zapłaty może na tej podstawie skorzystać z pomocy komornika, a także zgłosić osobę zalegającą z płatnościami do KRS (Krajowy Rejestr Dłużników). Ostatecznością jest sprzedaż długu, której dokonać można po wyczerpaniu wszystkich dostępnych narzędzi oraz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez wspólnotę mieszkaniową.