Wspólnota, a spółdzielnia mieszkaniowa

24 października 2022

Struktura zarządzania

W spółdzielniach mieszkaniowych istnieje ściśle określona struktura władzy. Na samej górze znajduje się Rada Nadzorcza, która jest wybierana podczas walnego zgromadzenia. Niezależnie od tego, ile osób będzie obecnych na takim spotkaniu – to właśnie one zdecydują, kto wejdzie w skład Rady Nadzorczej. Wybrane osoby następnie wybierają Zarząd.

To właśnie Rada Nadzorcza oraz Zarząd decydują o wszystkim samodzielnie – również o sposobie wydawania pieniędzy i zaciągania zobowiązań. Członkowie spółdzielni w zasadzie nie mają na to żadnego wpływu i bez ich pozwolenia często zaciągane są ogromne długi. Dodatkowo członkiem spółdzielni nie zostaje się tylko z powodu posiadania praw do danego lokalu. Aby stać się nim należy również zapłacić wysoką opłatę wpisową.

Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się we wspólnotach mieszkaniowych. Tutaj, aby wybrać zarząd, wymagana jest ponad połowa głosów wszystkich właścicieli nieruchomości wchodzących w skład wspólnoty. Decyzja zatem podejmowana jest w sposób demokratyczny, a członkowie wspólnoty mają realny wpływ na wszystkie podejmowane przez zarząd działania. Każda zmiana musi być bowiem uchwalona stosowną ustawą, a żeby coś przegłosować wymagane jest poparcie większości osób.

Zmiana zarządcy

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej w zasadzie nie mają możliwości, by zmienić zarząd, z którego działań nie są oni zadowoleni.

Inaczej jest we wspólnotach mieszkaniowych, w których zarządca jest wybierany w sposób demokratyczny i tak też można go zmienić. Wystarczy stworzyć oraz przegłosować uchwałę o zmianie zarządcy.

Wysokość czynszu

Przyjmuje się, że wysokość czynszu w spółdzielniach mieszkaniowych jest dużo wyższa. Dzieje się tak m.in. dlatego, że finansowani są również członkowie Rady Nadzorczej. Wypłaty dla prezesów i całego sztabu administracyjnego często są bardzo wysokie, a do tego dodać trzeba jeszcze różnorodne premie okolicznościowe i finansowanie nagród.

We wspólnotach mieszkaniowych zarządca jest stale kontrolowany przez członków i wie, że w przypadku niezadowolenia z ich usług łatwo może zostać zmieniony. Dlatego wysokość czynszu musi być ustalana racjonalnie, a wydatki powinny być skrupulatnie zapisywane i przedstawiane do wglądu dla wszystkich członków wspólnoty.