Wspólnota Mieszkaniowa – Zalety bycia w Wspólnocie?

24 października 2022

Zalety bycia we wspólnocie

Niewątpliwą zaletą przynależności do tego typu zrzeszenia mieszkańców jest realny wpływ każdej jednostki na sposób funkcjonowania i działania podejmowane przez wspólnotę. Tutaj każdy głos się liczy. Każdy właściciel nieruchomości może decydować o sprawach dotyczących całej społeczności jak na przykład wybór firmy remontowej czy zakres prowadzonych prac naprawczych. Każdy członek wspólnoty ma prawo wystąpić z konkretną sprawą bądź propozycją dotyczącą wszystkich mieszkańców. Każdy może również zgłosić swój pomysł na realizację danego pomysłu np. poprzez przedstawienie oferty proponowanej firmy remontowej. Ostateczne decyzje podejmowane są w drodze głosowania.

Nie bez znaczenia są również kwestie finansowe. W przeciwieństwie do spółdzielni mieszkaniowych wspólnoty nie wymagają zatrudnienia znacznej liczby pracowników. Dzięki temu koszty prowadzenia spraw administracyjnych są znacznie niższe, a to oznacza niższe opłaty czynszowe. Właściciele mieszkań mogą też szczegółowo rozliczać i monitorować bieżące koszty utrzymania nieruchomości, a tym samym podjąć działania mające na celu obniżenie kosztów zarządzania nieruchomościami.

Poza tym zarządzanie wspólnotą jest znacznie prostsze niż w przypadku spółdzielni. Tworzą ją wszyscy właścicieli lokali, którzy mogą wybrać spośród siebie zarząd. Nie ma więc konieczności posiadania Rady Nadzorczej i skomplikowanych struktur organizacyjnych, które wiązałyby się z dodatkowymi kosztami oraz zbędną biurokracją. Co więcej, jeśli członkowie zarządu nie wywiążą się z powierzonych obowiązków, mieszkańcy mogą ich wspólnie odwołać.