Wyższe mandaty dla właścicieli i zarządców nieruchomości od 10 kwietnia

21 października 2022

Nieodśnieżony chodnik, brak skrzynki na listy, niezadowalający stan techniczny obiektu czy też brak umieszczonej w widocznym miejscu informacji o zakazie palenia.

Od 10 kwietnia takie zaniedbania mogą drogo kosztować właścicieli obiektów mieszkalnych oraz zarządców, a wzrost wysokości mandatów spowodowany jest wejściem w życie przepisów określonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Nowe rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien zdecydowanie nie ułatwi życia właścicielom i zarządcom nieruchomości.
W taryfikatorze pojawiły się bowiem dość wysokie kwoty za niedopilnowanie pewnych kwestii. To m.in.:

  • mandat w wysokości od 50-250 zł, jeżeli na posesji panuje bałagan , a właściciel lub zarządca nie dba regularnie o czystość,
  • 150 zł kary za brak informacji o zakazie palenia umieszczonej w widocznym miejscu, co w szczególności dotknie właścicieli obiektów komercyjnych lub tych nieruchomości , w których jedynie część przestrzeni użytkowana jest w ten sposób,
  • 500 zł za brak odpowiednich zabezpieczeń, w tym ogrodzenia i kojca, jeżeli na terenie nieruchomości znajduje się agresywny pies (250 zł w przypadku ras nieuznawanych za groźne),
  • grzywna w wysokości 250 zł za brak oznaczenia numeru budynku,
  • kara od 50 do nawet 10 tysięcy złotych za brak skrzynki na listy,
  • mandat w wysokości 500zł za nieregulowanie obowiązkowej opłaty za śmieci, a także w przypadku, kiedy w deklaracji śmieciowej poświadczona została nieprawda na temat ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Jaka kara za nieodśnieżony chodnik?

Sezon zimowy to dla wielu właścicieli nieruchomości i zarządców najcięższy okres. Ze względu na przepisy zobowiązani są oni do regularnego odśnieżania terenu wokół obiektu, w tym również chodnika, a zaniechania w tej kwestii mogą mieć daleko idące konsekwencje. Nieodśnieżony chodnik to grzywna w wysokości do 1500 zł, jednak większym problemem w tym przypadku będzie prawo osoby do wysunięcia roszczeń o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, która np. dozna uszkodzenia ciała na zaniedbanym przez nas fragmencie. Warto więc konsekwentnie podchodzić do odśnieżania chodnika.