Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, handlowymi

24 października 2022

Aspekt finansowy

Jak już zostało szczegółowo omówione w jednym z poprzednich artykułów na naszym blogu, zarządzanie nieruchomości polega na kompleksowym nadzorze oraz opiece nad stanem technicznym powierzonego obiektu, a także na realizacji zadań administracyjnych – m.in. prowadzeniu księgowości oraz obsłudze należności finansowych. Aspekty pieniężne stają się jeszcze istotniejsze w przypadku nieruchomości komercyjnych (handlowych). Zwraca się tutaj szczególną uwagę na uzyskanie dodatkowych korzyści finansowych, ograniczając wydatki, jednocześnie nie pogarszając obecnego stanu technicznego i estetycznego obiektu.

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi obejmuje także takie podstawowe czynności, jak pobieranie czynszu zgodnie z podpisaną umową najmu na lokale handlowe, a także windykowanie należności. Zadania zarządcy mogą zostać indywidualnie ustalone przez właściciela w spisanej umowie, ograniczając niektóre z podstawowych czynności – jest to stosowane w sytuacji, gdy niektóre obowiązki zostają zlecone innej firmie.

Czym się różni od zarządzania mieszkaniami?

Tak naprawdę, zarówno podczas zarządzania nieruchomościami handlowymi (komercyjnymi), jak i mieszkaniami istnieje wiele wspólnych mianowników. Wynika to z oczywistego faktu, iż celem zarządcy jest zawsze przede wszystkim zadbanie, aby obiekt (bądź grupa obiektów) pozostały w stanie niepogorszonym. Aby to zapewnić wykonywane są podobne czynności porządkowe, konserwacyjne, naprawcze oraz administracyjne. Można tutaj również świadczyć reprezentację właściciela w kwestiach spornych o charakterze prawym.