Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości – dla kogo korzystna?

24 października 2022

„Mieszkanie Plus” ma już ponad dwa lata, a skuteczność jego działania jest nadal bardzo kontrowersyjnym tematem. Ten program nie tylko znacząco wpłynął na rynek pierwotny i wtórny, ale również na same przepisy prawne, co można było zauważyć w ostatnich miesiącach. Przede wszystkim z jego powodu nastąpiła zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, wpływając zarówno na działanie wspólnot mieszkaniowych, jak i zarządzanie terenami, które potencjalnie można przeznaczyć na nowe lokale dla rodzin.

Nowelizacja ustawy o KZN

26 marca 2019 roku został przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, który został następnie podpisany przez Prezydenta Andrzeja Dudę 3 lipca tego samego roku. Większość nowych przepisów już obowiązuje, niektóre posiadają określony termin, jak 1 stycznia 2020 roku. Docelowo cała nowelizacja ma zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, jednocześnie upraszczając proces przekazywania terenów na cele programu „Mieszkanie Plus”.

Zmiany w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych

Prawdopodobnie najbardziej zauważalną zmianą jest powstanie nowej struktury małych wspólnot mieszkaniowych, które mogą zostać utworzone w wyniku zrzeszenia już nawet czterech właścicieli lokali. Ich działanie będzie odbywać się w ten sam sposób, co w przypadku większych wspólnot. Niezbędne jest:

  • powołanie zarządu,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  • podejmowanie decyzji wobec nieruchomości większością głosów poprzez uchwały (wcześniej decyzje musiały być jednomyślne).

Więcej gruntów dla „Mieszkanie Plus”

W ramach zmiany ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości zmieniły się również przepisy dotyczące gruntów, które można przeznaczyć na nowe mieszkania na potrzeby programu. Od teraz spółki będące częścią Skarbu Państwa będą zobowiązane regularnie przygotowywać i przekazywać rejestr nieruchomości, spośród których mogą zostać wybrane nowe budynki mieszkaniowe do „Mieszkanie Plus”. Dotyczy to przede wszystkim Agencji Mienia Wojskowego oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.