Blog

Jak prawidłowo skonstruować regulamin porządku domowego wspólnoty mieszkaniowej?

Nakazy oraz zasady obejmują właściwie każdą sferę naszego życia i jeżeli dostępne są w postaci formalnego dokumentu, na przykład jako regulamin porządku domowego wspólnoty mieszkaniowej, to po prostu zdecydowanie ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie. Ustalają wiele kwestii nieujętych w innych przepisach i świetnie sprawdzają się w zarządzaniu dobrem wspólnym. Mogą na przykład skutecznie pomagać w eliminowaniu uciążliwego i nieakceptowalnego społecznie zachowania czy też wskazywać konkretne rozwiązania niektórych problemów.

Przejdź do artykułu

Absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej - szczegółowe informacje

Działania podejmowane przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej są przez jej członków oceniane corocznie podczas zebrania właścicieli lokali, a udzielona zgoda przyjmuje formę uchwały. Absolutorium oznacza akceptację przez członków wspólnoty sprawozdania finansowego za poprzedni rok kalendarzowy oraz aprobatę dla podejmowanych przez zarząd decyzji, uznając tym samym za słuszny obrany kierunek działań. Uchwała jest więc zgodą na ich kontynuację.

Przejdź do artykułu

Jak znaleźć dobrego zarządce nieruchomości w Krakowie?

Zarówno wielorodzinne budynki mieszkalne, jak i obiekty komercyjne wymagają właściwej opieki. Zarządzanie nieruchomością nie jest jednak prostym zadaniem, dlatego Wspólnoty Mieszkaniowe najczęściej powierzają zadanie administrowania zewnętrznym firmom.

Przejdź do artykułu

Wyższe mandaty dla właścicieli i zarządców nieruchomości od 10 kwietnia

Nieodśnieżony chodnik, brak skrzynki na listy, niezadowalający stan techniczny obiektu czy też brak umieszczonej w widocznym miejscu informacji o zakazie palenia. Od 10 kwietnia takie zaniedbania mogą drogo kosztować właścicieli obiektów mieszkalnych oraz zarządców

Przejdź do artykułu

Gdy deweloper wynajmuje lokal

Działalność deweloperska, której dynamiczny rozwój na rynku budowlanym obecnie obserwujemy, a także powstające w jej rezultacie nowe osiedla mieszkaniowe, to m.in. zauważalne zmiany związane z migracją zewnętrzną oraz wewnętrzną.

Przejdź do artykułu

Kto ponosi koszty naprawy bramy garażowej

Choć obecnie uważany za dobrodziejstwo rozwiązujące problem znalezienia miejsca postojowego w zatłoczonym mieście, niekiedy bywa źródłem problemów.

Przejdź do artykułu

Zarząd powierzony - informacje

Zgodnie z przepisami, powinnością wspólnoty mieszkaniowej jest wybór organu lub jednostki zobowiązanej między innymi, do racjonalnego gospodarowania nieruchomością czy reprezentacją w kontaktach z instytucjami.

Przejdź do artykułu

Jak zorganizować spotkanie zarządców wspólnoty mieszkaniowej w dobie pandemii?

Od 20 marca 2020 roku w Polsce obowiązuje stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2. Zarówno samo zagrożenie stwarzane przez Covid-19, jak i wprowadzone obostrzenia mają znaczący wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa w wielu aspektach.

Przejdź do artykułu

Sposoby zwiększenia rentowności apartamentu

Coraz więcej osób inwestuje w apartamenty na wynajem. Zdarza się, że właściciele zaciągają ogromne kredyty w banku, by móc kupić nieruchomość, a następnie przygotować ją pod długoterminową inwestycję. Z apartamentów na wynajem korzystają nie tylko turyści.

Przejdź do artykułu

Postępowanie w przypadku złożenia wniosku o montaż klimatyzacji

Coraz bardziej upalne lata bywają szczególnie uciążliwe dla mieszkańców bloków i innych budynków wielorodzinnych.

Przejdź do artykułu

Wyrok Sądu Okręgowego o błędach w sprawozdaniach Wspólnoty Mieszkaniowej

Każda wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do sporządzania corocznej dokumentacji finansowej, zgodnie z polskimi przepisami prawa. Jest to oczywiste, jednak nie zawsze respektowane.

Przejdź do artykułu

Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości – dla kogo korzystna?

„Mieszkanie Plus” ma już ponad dwa lata, a skuteczność jego działania jest nadal bardzo kontrowersyjnym tematem. Ten program nie tylko znacząco wpłynął na rynek pierwotny i wtórny, ale również na same przepisy prawne, co można było zauważyć w ostatnich miesiącach.

Przejdź do artykułu

Segregowanie śmieci jeszcze bardziej kluczowe

Z każdej strony napływają do nas nowe informacje dotyczące ochrony środowiska, a także zwiększających się, katastrofalnych skutków ignorowania ekologii przez ostatnie kilkadziesiąt lat. W związku z tym już od kilku lat rząd pracował nad projektami ustaw, które wymuszają na obywatelach zmienienie nieprawidłowych nawyków, które niekorzystnie wpływają na nasz cały klimat.

Przejdź do artykułu

Przesunięcie terminu uiszczenia opłaty przekształceniowej w pierwszym roku

O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pisaliśmy jeszcze w listopadzie. Właściciele budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych (a także innych, powiązanych obiektów znajdujących się na tym terenie) zyskali na niższych podatkach, ale jednocześnie zostali zobowiązani do uiszczania przez następne 20 lat dodatkowej opłaty.

Przejdź do artykułu

Czy tylko właściciel lokalu może zasiąść w zarządzie wspólnoty?

Choć często można spotkać się z tym terminem nie wszyscy wiedzą, w jakiej sytuacji należy utworzyć zarząd - a bez tej wiedzy nie można nawet przystąpić do tłumaczenia, kto może w nim zasiadać.

Przejdź do artykułu

Czy i kiedy spadkobierca staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej?

Będąc członkiem wspólnoty mieszkaniowej, czyli najprościej: właścicielem jednego z mieszkań zwykle w obrębie jednego budynku, przysługuje nam szereg praw i obowiązków, których nie możemy się zrzec.

Przejdź do artykułu

Przygotowanie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wiele osób zapomina, że umowa najmu lokalu mieszkalnego to nie jest dokument, który ma wyłącznie zabezpieczyć wynajmującego - również najemca może na jego podstawie dochodzić swoich praw. Dlatego tak istotne jest szczegółowe zapoznanie się z każdym zapisem przed podpisaniem całości przez obie strony.

Przejdź do artykułu

Prawo własności zastąpi prawo użytkowania wieczystego

Wraz z rozpocząciem 2019 roku zakończy sią użytkowanie wieczyste. Zamiast tego nastąpi jego przekształcenie na prawo własności nieruchomości. Jest to duża zamiana, która była dogłąbnie analizowana i wzbudziła wiele kontrowersji na przestrzeni ostatnich lat. Jednak wraz z nadejściem wyborów samorządowych, w końcu przegłosowano nową ustawą.

Przejdź do artykułu

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, handlowymi

W przeciwieństwie do wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, czy też handlowymi nie wymaga powołania zarządcy bądź zarządu (w przypadku min. 7 lokali). Jednakże nadal niezbędna jest obecność wykwalifikowanej i uprawnionej osoby bądź grupy osób, które będą odpowiadać za administrowanie oraz pozostałe obowiązki dotyczące pojedynczego obiektu lub wielu obiektów. Zmieniają się również niektóre aspekty działań, w porównaniu do czynności prowadzonych wobec lokali mieszkalnych, choć wiele kwestii pozostaje niezmienionych.

Przejdź do artykułu

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. każda wspólnota mieszkaniowa powinna posiadać zarządcę bądź, jeśli występuje w niej więcej niż 7 lokali, zarząd. Poza tym każdy prywatny właściciel budynku ma prawo zatrudnić profesjonalną firmę, która obejmie pieczę nad jego własnością.

Przejdź do artykułu

Kto może zarządzać nieruchomościami?

Jego zadaniem jest m.in. podejmowanie decyzji oraz działań związanych z prawidłową eksploatacją budynku, jego bezpiecznym użytkowaniem, a także odpowiedzialnym gospodarowaniem jego budżetem. Stojąc przed wyborem zarządcy nieruchomości chcielibyśmy mieć tym samym pewność, że interesująca nas firma będzie rzetelnym partnerem, a w trakcie obowiązywania umowy wykaże się stosownymi umiejętnościami i doświadczeniem.

Przejdź do artykułu

Regulacje dot. ochrony danych osobowych

Niemalże dwa lata temu Unia Europejska zatwierdziła zmiany dotyczące ochrony danych osobowych. Lada chwila, bo 25 maja 2018 roku, nowe przepisy wejdą w życie we wszystkich 28 państwach członkowskich. Z czym wiążą się przyjęte zmiany? Co oznaczają dla zarządców nieruchomości? Dzisiaj pragniemy skupić się na tym zagadnieniu i przedstawić Państwu najważniejsze informacje na ten temat.

Przejdź do artykułu

Czy rysowanie kredą po chodnikach jest dozwolone?

Przyszła wiosna, co można zauważyć między innymi po biegających i bawiących się na dworze dzieci. Rysowanie kredą po chodnikach to jedno z ulubionych zajęć wśród najmłodszych spędzających czas na świeżym powietrzu. Dzisiaj pragniemy nieco bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Wielu rodziców bowiem bezmyślnie kupuje swoim dzieciom pudełko kredy i zachęca do zostawiania swoich malunków na ulicach i chodnikach wokół bloków. Czy jednak takie rysowanie jest legalne?

Przejdź do artykułu

Wspólnota Mieszkaniowa - Zalety bycia w Wspólnocie?

Jak wskazuje ustawa o własności lokali, wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół mieszkańców danego bloku/osiedla (właścicieli nieruchomości). Każdemu pełnoprawnemu właścicielowi lokalu przysługuje udział we wspólnocie – bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat wpisowych czy też narzucania jednostek organizacyjnych. Często pojawia się wątpliwość, jaki sens ma pozostawanie we wspólnocie mieszkaniowej. Dlatego postaramy się krótko tę kwestię wyjaśnić..

Przejdź do artykułu

Wszystko o zawiadomieniu o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej

Pozostając w niezwykle aktualnym w tym momencie temacie zebrań członków wspólnoty mieszkaniowej pragniemy poruszyć temat sposobu oraz odpowiedniego czasu zawiadamiania o takich spotkaniach. W tym poście postanowiliśmy zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze kwestie, które pomogą uniknąć błędów podczas zapraszania właścicieli na zebranie.

Przejdź do artykułu

Udostępnianie danych osobowych członkom wspólnoty mieszkaniowej

Wielkimi krokami zbliża się czas zebrań wspólnot mieszkaniowych. Z tego powodu warto poruszyć temat udostępniania danych osobowych przez zarządcę. Zapewne niejedna osoba z Państwa zastanawia się nad tym zagadnieniem. Na jakich zasadach zarządca może udostępniać dane osobowe właścicieli lokali i do jakich celów może je wykorzystywać? Odpowiedzi znajdą Państwo w tym artykule.

Przejdź do artykułu

Kraków - o rynku nieruchomości i administrowaniu nimi

Miasto będące do 1795 roku stolicą Polski znajduje się dzisiaj na drugim miejscu w naszym kraju pod względem liczby mieszkańców oraz powierzchni. Co za tym idzie, na terenie Krakowa istnieje wiele nieruchomości, które muszą być odpowiednio administrowane. W tym mieście na pewno nie brakuje rąk do pracy, tak samo jak i nie można narzekać na brak nieruchomości. Jak dobrze Państwo wiedzą, nasze biuro działa nie tylko na terenie Katowic, ale również Krakowa. Dlatego w tym artykule pragniemy nieco zapoznać Państwa ze specyfiką administrowania nieruchomości w tym położonym nad Wisłą mieście.

Przejdź do artykułu

Administrowanie nieruchomościami w Krakowie

Aby umiejętnie zarządzać i administrować nieruchomościami należy mieć odpowiednie doświadczenie budowane na podstawie wieloletniej praktyki. Osoba niedoświadczona, która nie zna obowiązujących przepisów może bowiem popełnić wiele niechcianych błędów. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się, na czym miedzy innymi polega administrowanie nieruchomościami i dlaczego warto skorzystać z naszych usług, zapraszamy do przeczytania tego artykułu.

Przejdź do artykułu

Wspólnota, a spółdzielnia mieszkaniowa

Chociaż nazwy brzmią podobnie, pomiędzy spółdzielnią a wspólnotą mieszkaniową istnieje szereg różnic. Warto o nich pamiętać – szczególnie, jeśli są Państwo na etapie kupowania własnego mieszkania i chcą Państwo więcej dowiedzieć się o systemie zarządzania, który obowiązuje w danym obiekcie.

Przejdź do artykułu

Prywatny monitoring

Chęć zainstalowania monitoringu wynika przede wszystkim z potrzeby poczucia bezpieczeństwa. Dysponując nagraniami, członkowie wspólnoty czy właściciele domów mają większe szanse na zidentyfikowanie i złapanie złodzieja bądź innego sprawcy. W dzisiejszych czasach na takie rozwiązanie decyduje się coraz więcej osób. Warto jednak rozważyć, jak montaż takiego monitoringu wygląda od strony prawnej.

Przejdź do artykułu

Odpowiedzialność finansowa za szkody

Zastanawiasz się, jak z prawnego punktu widzenia wygląda odpowiedzialność finansowa za szkody poniesione na dobrach zarówno publicznych, jak i prywatnych? W tym artykule zajmiemy się kilkoma najpopularnie jszymi przypadkami związanymi z tą tematyką oraz przedstawiamy ich rozwiązania.

Przejdź do artykułu

Koszty utrzymania i zarządzania nieruchomością

Sprawdź, jakie koszty związane są z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomościami! W artykule przedstawiamy najważniejsze wydatki z tym związane. Wyjaśniamy również od czego są uzależnione. Przeczytaj artykuł jeśli chcesz dowiedzieć się także, co decyduje o kosztach zarządzania oraz w jaki sposób są dzielone między członków wspólnoty.

Przejdź do artykułu

Wspólnota mieszkaniowa - czym jest i jakie są jej obowiązki?

Jesteś właścicielem mieszkania, a może planujesz zakup?

W takim razie koniecznie dowiedz się czym jest wspólnota mieszkaniowa oraz jakie są jej prawa i obowiązki. W artykule zdradzamy najważniejszą różnicę między małą a dużą wspólnotą mieszkaniową oraz przytaczamy najważniejsze obowiązki właścicieli lokali mieszkalnych.

Przejdź do artykułu