Statut wspólnoty mieszkaniowej – co należy wiedzieć?
6 marca 2023

W skład określonej nieruchomości wchodzi ogół właścicieli, którzy razem tworzą prawnie uregulowaną wspólnotę mieszkaniową. Odnoszą się oni do bieżących spraw związanych z utrzymaniem lokalu w uchwałach. Mogą jednak uregulować zasady, którymi kieruje się zgromadzenie za pomocą dokumentu, jakim jest statut wspólnoty mieszkaniowej. Zawiera on zbiór reguł, które określają funkcjonowanie domowników oraz zarządzanie nieruchomością. W przypadku…

Najem okazjonalny – oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy
6 marca 2023

Jeśli decydujemy się udostępnić swoje mieszkanie lokatorom i potrzebujemy zabezpieczenia na wypadek, gdy okażą się problematyczni, należy rozważyć dodanie do umowy klauzuli w postaci oświadczenia o wyrażeniu zgody na zamieszkanie właściciela mieszkania. Jest to jeden z elementów, które należy przygotować w celu zawarcia umowy najmu okazjonalnego. W ten sposób właściciel będzie mógł z łatwością wyeksmitować…

Windykacja należności we wspólnocie mieszkaniowej przez zarządcę nieruchomości.
6 marca 2023

Uchylanie się niektórych właścicieli lokali od regulowania należności na rzecz wspólnoty mieszkaniowej jest niestety dość powszechnym zjawiskiem występującym zarówno w dużych i gęsto zaludnionych aglomeracjach takich jak Kraków czy Katowice, jak i w mniejszych miastach. Bez względu jednak na lokalizację nieruchomości wielorodzinnej, niewypłacalność poszczególnych członków zawsze przekłada się na kondycję finansową całej wspólnoty mieszkaniowej i…

Upoważnianie podmiotu trzeciego do zarządzania nieruchomościami
6 marca 2023

Szerokie spektrum obowiązków spadających na właściciela nieruchomości jest dla wielu osób sporym wyzwaniem, wymaga bowiem posiadania aktualnej wiedzy z wielu dziedzin oraz wiąże się z koniecznością wygospodarowania czasu na dopilnowanie wszystkich spraw. Nic dziwnego, że oddanie zarządzania budynkiem w ręce podmiotu trzeciego jest w tym przypadku często wykorzystywanym rozwiązaniem. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w…