Odpowiedzialność finansowa za szkody
24 października 2022

Okna dachowe – właściciel lokalu vs. wspólnota mieszkaniowa Stare i coraz mniej funkcjonalne okna dachowe w pewnym momencie wymagają wymiany. Tym bardziej, jeżeli są na tyle nieszczelne, że do wnętrza przedostają się wody opadowe. W tym przypadku można zastanawiać się, na kim leży obowiązek wymiany wadliwego ona – na właścicielu lokalu czy raczej na wspólnocie…

Prywatny monitoring
24 października 2022

Prawo do prywatności i ochrony wizerunku Zamontowanie kamer w obrębie osiedla to forma ochrony mieszkańców, która posiada określone konsekwencje prawne. Instalacja monitoringu wiąże się z naruszaniem prawa do prywatności i ochrony wizerunku. Kamery bowiem nagrywają nie tylko złodziejów, ale wszystkie osoby, które znajdują się na danym terenie. Dlatego nawet w pełni legalnie zamontowany monitoring we…

Wspólnota, a spółdzielnia mieszkaniowa
24 października 2022

Struktura zarządzania W spółdzielniach mieszkaniowych istnieje ściśle określona struktura władzy. Na samej górze znajduje się Rada Nadzorcza, która jest wybierana podczas walnego zgromadzenia. Niezależnie od tego, ile osób będzie obecnych na takim spotkaniu – to właśnie one zdecydują, kto wejdzie w skład Rady Nadzorczej. Wybrane osoby następnie wybierają Zarząd. To właśnie Rada Nadzorcza oraz Zarząd…

Administrowanie nieruchomościami w Krakowie
24 października 2022

Zarządzanie nieruchomościami to dość szeroki zakres działań, w którym mieści się również administrowanie. To ostatnie polega głównie na załatwianiu bieżących spraw związanych z utrzymaniem obiektu, takich jak: wywóz odpadów, obsługa korespondencji, prowadzenie dokumentacji technicznej, negocjacje z lokatorami, kontrola stanu technicznego obiektu, dokonywanie bieżących rozliczeń, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, dbanie o regularny przegląd techniczny budynków, dbanie…